Strojně hlazený beton s minerálním vsypem

Strojně hlazený beton s minerálním vsypem řadíme do nejrozšířenějších a základních druhů průmyslových podlah. Jedná se o samonosné betonové konstrukce, které mohou být vyztuženy rozptýlenou výztuží (drátkobeton) nebo betonářskou výztuží. Povrch je opatřen zahlazeným minerálním vsypem, který zvyšuje obrosuodolnost a bezprašnost podlahy.

Lze použít téměř ve všech průmyslových objektech.

Podrobný popis

Klíčové charakteristiky betonu s minerálním vsypem:

  • vysoká pevnost – dle použité třídy betonu
  • možnost aplikace od vrstvy 100 mm
  • samonosná konstrukce
  • v některých případech možnost aplikace na již stávající podlahu (tzv. nadbetonování)
  • možnost použití různých druhů výztuže