IQ floor CS

CS patří do skupiny tenkovrstvých vyrovnávek s tloušťkou 3-5 mm, ale lze jej aplikovat i do tloušťky 20 mm v jedné vrstvě. Je formulován jako všeobecně použitelný samonivelační polymercementový systém pro aplikace do suchých provozů se středním zatížením např. pojezdem manipulační techniky. Zejména je vhodný jako podklad pod tenkovrstvé stěrky nebo nátěry. Aplikuje se na akrylátovou nebo epoxidovou penetraci. Epoxidová penetrace výrazně zlepší mechanické vlastnosti podkladního betonu horší kvality. Výsledkem je rovný povrch přírodního cementového odstínu.

Podrobný popis

Klíčové charakteristiky samonivelačního polymercementu IQ floor CS:

  • tloušťka systému je 3-20 mm
  • lze jej aplikovat i na méně kvalitní podkladový beton
  • docílíme rovného bezprašného povrchu
  • je plně průchozí pro vodní páry (vhodný do suchých ale neizolovaných prostor)
  • je kompaktní v celé své tloušťce tl. 3-20 mm dobře srovná veškeré lokální nerovnosti stávajícího betonového povrchu
  • vhodný jako podklad pod tenkovrstvé stěrky