Densiphalt®

Densiphalt® patří do skupiny extra silnovrstvých stěrek s tloušťkou 30-100 mm.
Je formulován jako všeobecně použitelný cementoasfaltový polopružný systém pro aplikace do provozů s vysokým zatížením dopravou nebo bodovým zatížením a to jak v interiérech tak exteriérech.
Densiphalt® je tvořen vrstvou hrubozrnného obalovaného kameniva s mezerovitostí 25 – 30%, která zajišťuje pružnost systému. Dutiny jsou prolity speciální maltou z bílého portlandského cementu Densit se superplastifikátory. Malta svými vlastnostmi zajišťuje extrémní pevnost konstrukce a zároveň umožňuje dokonalé prolití asfaltové vrstvy bez vibrování až do hloubky 100 mm.
Výsledkem je povrch přírodního cementového odstínu s protiskluzem, který je možné probarvit.

Podrobný popis

Podkladní vrstvy mohou být:

 • asfaltové vrstvy
 • kamenivo stmelené cementem
 • betonové plochy

Klíčové charakteristiky cementoasfaltového povrchu Densiphalt®:

 • tloušťka systému je 30-100 mm
 • spojuje pružnost asfaltu s pevností rychlovazného cementu Densit
 • vhodný i do exteriéru s kolísajícími teplotami (tam, kde pevnost asfaltových konstrukcí nedostatečná a dochází k plastickým deformacím)
 • vhodnost pro vysoké bodové a smykové zatížení
 • bezespará konstrukce
 • velmi rychle nabývá vysokých pevností - zatížitelná po 24 hodinách
 • vysoká odolnost vůči obrusu a díky tloušťce také vůči hloubkovým průškrabům
 • výjimečná nárazuodolnost při pádu břemen
 • je kompaktní v celé své tloušťce - mechanická odolnost stejná v celé tl. systému
 • odolnost vůči rozmrazovacím chemickým látkám díky velmi husté mikrostruktuře a s tím spojené minimální nasákavosti (odolnosti vůči posypovým solím)
 • možnost barevného provedení
 • možnost broušení a vysoké estetiky
 • rychlá a snadná aplikace